Reklamacje

  1. R&R Renoma uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy Produktu do firmy R&R Renoma. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu Produktu.

  2. Po dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej.

  3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych opakowań przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie sprawdzenie przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego.

wstecz
Powered by Zen Cart Modified by MediaSoft